FACE twi 

 

titulo quisom

Benvinguts/des a la Fundació i Associació APADIS, una gran família amb valor afegit!

L’entitat APADIS va iniciar la seva activitat i actuació l’any 1994, mitjançant el servei de lleure especialitzat per a persones amb discapacitat i els seus familiars. Anys més tard la seva seu es va traslladar al municipi de Les Franqueses del Vallès possibilitant una atenció sistèmica a moltes famílies i persones amb discapacitat.

Gràcies a suport i iniciativa de moltes persones, l’entitat APADIS ha pogut desenvolupar nombrosos programes i projectes sense ànim de lucre.

Som una gran família, un centre integrat per professionals amb prestigi i gran qualitat humana. Un centre de referència.

 


Les finalitats principals de l’entitat es concreten en:


“Promoure la integració social i laboral de les persones amb discapacitat en igualtat de drets i oportunitats”.

“Millorar la qualitat de vida de la persona amb discapacitat i els seus familiars”

“Continuar lluitant per a defensar la igualtat de drets i oportunitats col·laborant amb les principals plataformes d’atenció i defensa de les  persones amb discapacitat. Federació FEAPS Espanya i DINCAT a Catalunya.”

MISSIÓ millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i els seus familiars amb els recursos necessaris per promoure una major integració social-cultural en igualtat d’oportunitats.


VISIÓ D’APADIS: invertir temps i esforç en cercar el futur que ens agradaria per les persones amb discapacitat i els seus familiars dissenyant una planificació centrada en la persona (PCP) i les necessitats de la família.

 

 

titulo objectius

 

  • Defensar la dignitat i drets d les persones amb discapacitats.
  • Treballar per la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones aconseguint la seva plena integració social en tots als àmbits.
  • Recolzar i assessorar a les famílies per millorar les seves condicions de vida.
  • Promoure la integració laboral i social de les persones amb discapacitats, oferint actituds socials positives vers aquestes persones
  • Crear, ampliar i millorar els nostres serveis amb la finalitat de cobrir les necessitats de les persones amb discapacitats i els seus familiars.
  • Promoure una legislació adequada que millori la situació d’aquest col·lectiu, col·laborant amb altres entitats i fundacions.
  • Qualsevol altre objectiu que de manera directa o indirecta pugui contribuir en el compliment del seus objectius en benefici de les persones amb discapacitats.