Ja hi arribem!

 

Política de privacitat

Data de l'elaboració de la present política de privacitat: 2019.02.01
1.1 Responsable del Tractament

Benvolgut Usuari, el responsable de tractament i recollida de dades a través d’aquest lloc web serà la

FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES

Denominació: FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES

CIF: G63808760

Domicili: C / Torres i Bages, 50, 08401, Granollers, Barcelona, ​​Espanya.

E-mail: info@apadis.org

1.2 Finalitat del tractament de les dades

En aquest punt presentem una descripció de les finalitats de l’tractament de les dades que poden donar-se / recollir-se en el present lloc web, associada als fitxers que tracta FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES

Fitxer: Usuaris web (contactes)

Finalitat: Donar-se d’alta com a soci / Donar-se d’alta com a voluntari

Observacions: Associades a un formulari web

[iLi preguem, en la seva qualitat d’usuari / titular de dades que abans d’acceptar la política de privacitat (clicar la casella d’acceptació) o consentiment per a tractament de dades, realitzi un acostament a la informació bàsica amb caràcter general, i de forma específica a la present taula on es determina la finalitat d’ús de les dades que vostè ens proporciona i el fitxer o fitxers on es poden integrar aquests (dades).]

1.3 Terminis o criteris de conservació de les dades

En el present punt es dóna abast a la informació relacionada amb la finalitat de tractament de dades que pot donar-se a través d’aquest lloc web. Establir que FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES, pot tractar més fitxers, però aquí només s’expliciten els que tenen impacte amb les dades tractades en el lloc web.

fitxers: Usuaris web (contactes)

Termini de conservació: Les dades de contacte es conservaran de manera indefinida mentre que no hi hagi sol·licitud d’oposició o cancel·lació per part de l’titular de dades.

[iEl manteniment de l’termini de les dades s’estableix en la base d’un criteri propi de FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES, associat a la finalitat d’ús d’aquestes dades, criteris establerts per una base jurídica que obliga al seu manteniment a FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES ( una altra llei que exigeix ​​el seu manteniment) i altres associats informes estadístics o històrics que poden ser d’interès per al FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES, a nivell estratègic o gerencial].

1.4 Destinataris «(de cessions o transferències)

fitxers: usuaris web

Cessionaris amb caràcter general: Organismes públics competents per a la sol·licitud derivat que la mateixa d’acord a el marc normatiu, no cal el consentiment de les dades.

1.5 Transferències Internacionals de Dades

En aquest moment FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES, en la seva qualitat de responsable de fitxer / dades, no realitza cessió o transferències de dades a tercers (altres empreses) ubicats en un estat diferent de la Unió Europea.

1.6 Drets dels titulars de dades (de les persones interessades)

Amb l’objecte de donar abast a un dels aspectes fonamentals de l’actual marc normatiu (RGPD i LOPDGDD), com és el dels drets atribuïts a les persones físiques (titulars de dades), li apropem un e-mail________________ perquè pugui sol·licitar-nos, si així ho estima, un formulari per a l’exercici dels drets que a continuació es referencien:

accés

[i Nota: El dret d’accés és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent a poder conèixer la informació que la societat té de vostè.]

rectificació

[i Nota: El dret de rectificació és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent rectificar aquella informació / dades que la societat té d’un titular de dades, per exemple vostè, i no es troba actualitzada o adequada a la realitat de l’titular de dades o és errònia.]

cancel·lació

[i Nota: El dret de cancel·lació és aquell dret a sol·licitar que les dades siguin esborrats quan ja no siguin necessaris o si el tractament és il·lícit]

Oposició al seu tractament

[i Nota: El dret d’oposició és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent en oposar-se a l’ús d’aquella informació / dades que la societat té de vostè, i vostè no vol que se segueixi fent ús de la mateixa (informació / dades) per a determinades finalitats específiques, per exemple no rebre informació comercial.]

Supresió

[i Nota: El dret de supressió és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent a suprimir aquella informació / dades que la societat té de vostè mateix, i que no vol que se segueixi fent ús de la mateixa ( informació / dades), emparat en supòsits legals.]

Portabilitat de les seves dades

[i Nota: El dret a rebre les dades personals en un format de lectura mecànica i enviar-los a un altre responsable de tractament.

 

Sol·licitar la Limitació de l’tractament

[i Nota: Sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades personals en determinats casos]

1.7 Font de les dades (origen)

Amb caràcter general les dades, a través del present lloc web, són obtinguts:

 • De la persona interessada

[* Nota: Les dades proporcionadospor un titular (usuari web), Vostè, en qualsevol dels formularis o procediments de recollida de dades establerts per a tal efecte en el lloc web, seran els seus propis, no havent de realitzar, amb caràcter general en processos de registre dades de tercers, llevat que tingui capacitat de representació o autorització expressa].

1.8 Formularis de recollida de dades

Amb caràcter general, en el lloc web podem trobar els següents formularis per a la recollida de dades:

tipus: Formulari de contacte

finalitat: Contactar amb FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES per fer comandes de productes

cessionaris:No està prevista la cessió de dades a tercers

Observacions: Només es sol·licitaran dades de contacte (correu electrònic, nom, telèfon)

1.9 Xarxes Socials

FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES podrà utilitzar diferents xarxes socials (llocs, pàgines o perfils) per publicitar les seves activitats, en qualsevol cas, si decideix recopilar o recollir dades de contactes d’usuaris per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPDGDD 3/2018) i Llei de Societats de la Informació – Comerç Electrònic (LSSICE 34/2002).

Així doncs, volem apropar que FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES, al no ser propietari de les plataformes on s’integren les xarxes socials (llocs, pàgines o perfils) en què es fa present, amb caràcter general, FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES i l’Usuari, estan supeditats a les condicions d’ús (avisos legals) establertes per les mateixes (xarxes socials). Així doncs, a fi de donar abast al seu dret d’informació detallem l’enllaç a la política de privacitat de les diferents xarxes socials en què podrà fer-se presentFUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES:

Facebook:https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Twiter:https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/update-privacy-policy

Així i tot, en allò que no sigui aplicable, no reculli o permeti l’ampliació de les condicions d’ús de la xarxa social, i que pugui ser supletori a les mateixes (condicions d’ús) FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES ha elaborat una sèrie de normes específiques a l’respecte (en l’ús de xarxes socials) per als usuaris. FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES ha creat diverses pàgines, llocs i perfils en xarxes socials per atendre, informar i apropar coneixement de la seva activitat.

Perquè aquests llocs, pàgines i / o perfils siguin útils, cal que l’usuari assumeixi unes regles bàsiques. Així doncs, recomanem que llegeixi amb atenció les següents normes que s’ha elaborat a l’respecte:

 1. Recordeu que aquests llocs, pàgines o perfils compten amb fòrums de caràcter públic. Per tant, el fet de publicar qualsevol dada, comentari o informació, constitueix que l’usuari assumeix, que pot ser visualitzat / accessible per la resta d’usuaris integrats a la xarxa social i pel mateix FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES (en la seva qualitat de titular i administrador de el lloc, pàgina i / o perfil).
 2. Es sol·licita a l’usuari que tracti d’aportar valor a les publicacions. Recordar que l’usuari és el responsable d’aquestes publicacions. En cas de dubtes, aconsellem no publicar.
 3. Aquests llocs, pàgines i / o perfils (associats a xarxes socials) constitueixen fòrums d’intercanvi d’opinions o aportacions per part dels usuaris, però no és el marc apropiat per a crear controvèrsia ni desqualificar a tercers.
 4. Se sol·licita a l’usuari un tracte de respecte per al conjunt d’usuaris integrats en el lloc, pàgina i / o perfil.
 5. Es sol·licita a l’usuari l’ús d’un llenguatge apropiat i correcte.
 6. Es sol·licita a l’usuari que no publiqui material publicitari ni faci ús d’aquests canals per establir accions de caràcter lucratiu o comercial.
 7. Aquests canals o mitjans no són els millors llocs per a la promoció d’un usuari o la recerca d’ocupació per part d’aquest.
 8. Les dades que es publiquin, per part dels usuaris, han de ser veraces.
 9. L’usuari, en el cas de compartir dades o informacions pròpies (textos, fotografies, gràfics, vídeos o àudios) queda informat que atorga a FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES., L’autorització per reproduir en qualsevol mitjà o canal físic o virtual aquestes dades o informacions.
 10. Els símbols o logotips que s’utilitzen en aquests llocs, pàgines o perfils són marques propietat de FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES. (O compte amb autorització a l’respecte). També són titularitat de FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES., Els continguts penjats, per tant, FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES. es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial associats als mateixos. Vostè, com a usuari, es compromet a respectar-los ia no utilitzar-los sense la deguda autorització.
 11. La descàrrega dels continguts està circumscrita a un ús personal i privat.
 12. FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES., Desitja preservar el bon ús d’aquestes xarxes i, per això, FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES. com a administrador de el lloc, pàgina, perfil i / o recurs de la xarxa social en qüestió, es reserva el dret a eliminar, qualsevol publicació o comentari que:
  • Penseu il·legal, calumniós, irrespectuós, amenaçant, infundat, inapropiat, ètica o socialment reprotxable o que, d’alguna manera, pugui ocasionar danys i perjudicis materials o morals a FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES. seus empleats, col·laboradors o tercers.
  • Incorpori dades de tercers sense la seva autorització.
  • Sigui reiteratiu.
  • Contingui qualsevol tipus de recomanació en benefici de l’usuari o tercers, siguin persones físiques o jurídiques.
  • No estigui relacionat amb l’objecte de el lloc, pàgina o perfil de la xarxa social.

 

 1. FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES., No es fa responsable de les opinions abocades en aquests llocs, pàgines o perfils i no assumeix cap garantia sobre la veracitat, exactitud o actualització de les informacions en ell continguts.
 2. En cap cas, FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES. empleats i personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen com si no de l’ús de la xarxa social, de la informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, de virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o fallades en la línia; l’ús d’aquesta xarxa social, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constitueix un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats poden ocórrer.

FUNDACIÓ PRIVADA APADIS FRANQUESES. es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut d’aquest perfil, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. En cas que et sorgeixin dubtes relacionats amb navegació, contingut i accés, si us plau, contacta amb info@apadis.org.