FACE twi 

 

titulo cursos

Al llarg de l’any es promouen diferents jornades formatives adreçades a persones que estiguin vinculades professionalment al món de les persones amb diversitat funcional i/o estudiants que vulguin ampliar els seus coneixements.


Aquests cursos han tingut un important reconeixement i acollida entre professionals i estudiants i s’amplia a altres sectors com la formació dins les empreses.

  

CURSOS I FORMACIÓ:

o INCAPACITACIONS I TUTELES

o INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA AMB PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

o INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE DE SIGNES.

o MESURES DE CONTECCIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AMB ALTA MANIFESTACIÓ DE VIOLÈNCIA.

o EDUCACIÓ EMOCIONAL.

o COM ORGANITZAR TALLERS PER A FERMANS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.

o COM ORGANITZAR TALLERS SOBRE SEXUALITAT PER A PESONES AMB DISCAPACITAT.

o LLENGUATGE DE SIGNES I COMUNICACIÓ ALTERNATIVAcursos